மார்க்ஸ்-ஏங்கெல்ஸ்
மார்க்ஸியச் சிந்தனை மையம்

அண்மைய பதிவுகள்
விரைவில்...
“என்ன செய்ய வேண்டும்?”
  -லெனின்
“அரசும் புரட்சியும்”
  - லெனின்
“வரலாற்றில் தனிநபர் வகிக்கும் பாத்திரம்”
  - பிளக்கானவ்

பிறர் நூல்கள்

மார்க்ஸியத் தத்துவம் குறித்துப் பிற அறிஞர்கள் எழுதிய நூல்கள் இப்பகுதியில் இடம்பெறும்

இந்த வலையகத்தில்

இவ்வலையகத்தின் பக்கங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர்-8, 1024 X 768 பிக்செல் திரைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன
பதிப்புரிமை © 2009 மார்க்ஸியச் சிந்தனை மையம்